หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ห้วข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2564

[Thai] [Eng]

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558  
ประจำปี 2557  
ประจำปี 2556
ประจำปี 2555

  

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ห้วข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 1/2559
 ครั้งที่ 1/2557  
ครั้งที่ 1/2556  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th