การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

 
บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ดังนี้
 
1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
 • คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 • ทางอีเมล์ โดยส่งคำถามมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :
  ถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ
  บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11
  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • ทางโทรสาร : 0-5358-1375
 
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
 • ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มกราคม ของทุกปี
 
4. การตอบคำถาม
 • บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน
 
 
 
 
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th