รางวัลแห่งเกียรติยศ

 

รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” ( Best CEO Awards )

และรางวัล “บริษัทฯจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” ( Best Company Performance Awards ) 2015

 

 

 

 

รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” ( Best CEO Awards )

และรางวัล “บริษัทฯจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” ( Best Company Performance Awards ) 2014

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

 

 รางวัล “CSR Recognition ประเภทรางวัล Most Improved CSR

สำหรับบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

 

บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) ได้รับรางวัล CSR Recognition รางวัลพิเศษประเภท Most Improved CSR ที่มอบให้แก่บริษัทมีพัฒนาการและมีความโดดเด่นเป็นที่ปรากฏชัด เป็นรางวัล CSR Awards ซึ่งได้มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”

 

รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (CEO) และ คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานกรรมการ เข้ารับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์เป็นรางวัลที่กรมสรรพากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคัดเลือกจากผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในระดับที่ดีและมีคุณภาพจากทั่วประเทศรวม 79 ราย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของตน และสร้างผลกระทบทางสังคมต่อผู้ที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหรืออยู่นอกระบบให้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องครั้งนี้เป็นแกนนำสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษีแบบอย่างตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างแพร่หลาย 

 

 

  

 

 กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th