พบปะนักลงทุน

หัวข้อ

Presentation ( PDF )

Video

ปี 2562    
 ไตรมาส 1      
ปี 2561    
 ไตรมาส 4      
 ไตรมาส 3      
 ไตรมาส 2      
 ไตรมาส 1      
ปี 2560    
 ไตรมาส 4      
 ไตรมาส 3      
 ไตรมาส 1      
ปี 2559    
 ไตรมาส 4
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 1
ปี 2558    
 ไตรมาส 4
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 1
ปี 2557    
 ไตรมาส 4
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 1
ปี 2556    
 ไตรมาส 4
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 1
ปี 2555    
 ไตรมาส 4
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 1
ปี 2554    
 ไตรมาส 4
 ไตรมาส 3

 

 

 

 

 

 
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th