Operation BIM (Balancing Immunity)

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ แพ้ภูมิตัวเอง โรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

 

 
 
 
 
คณะนักวิจัย Operation BIM ซึ่งประกอบด้วย
1. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2. รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
3. รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย
4. รศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
5. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 
 
ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันตามหลักภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด
 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ
 
ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด คือ
 
- Th1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และ มะเร็ง ได้ดีขึ้น
 
- Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และ หนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น
 
- Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2
 
- Th1, Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินไป จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
 
- Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป กลับสู่สภาวะสมดุล
 
 
จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM พบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1, Th2, Th17 และ Treg ในลักษณะแตกต่างกัน
 
นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ เป็นมะเร็ง มีภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ กระเพาะ/ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม/อักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ดเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด สันนิบาต เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด วิงเวียนศรีษะ ไมเกรน เก๊าท์ ฯ ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BIM เนื่องจาก Operation BIM สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง
 
 
BIM product induces the activation of Th1 and Th17 cells, but not Th2 cells
 
 

 

Operation BIM product: Mechanisms of Balancing Immunity
“BIM product induces the activation of Th1 and Th17 cells, but not Th2 cells”

By Prof.Dr.Watchara Kasinrerk
Biomedical Technology Research Center, Chiang Mai University, Thailand

General information

Th1 and Th2 cells
Immune system is an important system for protection body from infections and destroying cancer cells. The immune system consists of a sophisticated array of cells that have developed to recognize and eradicate a wide variety of microorganisms and cancers. T lymphocytes are important players in this process. They can be stimulated by peptide antigen presented on major histocompatibility complex (MHC) molecules expressed on antigen-presenting cells (APCs). Upon T cell stimulation, they secrete IL-2 and express surface IL-2 receptors. Binding of IL-2 to its receptors, through the autocrine mechanism, induces clonal expansion of T lymphocytes. The activated T lymphocytes are then subsequently differentiated to the effector cells for generating immune functions.

T helper cells (also known as Th cells or CD4+ lymphocytes) are a sub-population of T lymphocytes that play an important role in establishing and maximizing the capabilities of the immune system. These cells have no cytotoxic or phagocytic activity. They cannot kill infected host cells or pathogens. T helper cells, however, are involved in activating and directing other immune cells to function. They are essential for induction of antibody production by B lymphocytes and determining B cell antibody class switching. The T helper cells also involve in the activation and growth of cytotoxic T cells (also known as Tc cells or CD8+ lymphocytes) for killing of virus infected and cancer cells. In addition, T helper cells can activate and maximize bactericidal activity of phagocytes such as macrophages, monocytes and granulocytes. It is this diversity in function and their role in influencing other cells that gives T helper cells their name.

T helper (Th) cells express the CD4 molecule and, after activation, can differentiate into at least two subsets, Th1 and Th2 cells (Fig. 1). The Th1 and Th2 cells have different function and produce different cytokines. Th1 cells are important for the eradication of intracellular pathogens, including bacteria, parasites, yeasts and viruses. The hallmark cytokines of Th1 cells is IFN- which can activate microbicidal activity as well as cytokine production in macrophages. This cytokines also involve in the activation of CD8+ lymphocytes and NK cells which play major role in destroying cancer cells. TNF-, a potent pro-inflammatory cytokine, was also demonstrated to be produced by the Th1 cells. The primary role of TNF- is participating in the regulation of immune cells. TNF is able to induce inflammation, to induce apoptotic cell death, and to inhibit tumorigenesis and viral replication. Dysregulation of TNF production has been implicated in a variety of human diseases, as well as cancer. Other cytokines, such as IL-2, tumor necrosis factor- (TNF- or lymphotoxin) and IL-10 have also demonstrated to be Th1 cytokines, but none defines this lineage as clearly. It is note that IL-2 is classically associated with Th1 cells, but this association may be misleading; IL-2 is produced by all helper T cells early in their activation. A Th1 response is often accompanied by the production of complement-fixing antibodies of the IgG2a isotype, as well as the activation of natural killer (NK) cells and cytotoxic CD8+ T cells expressing IFN- and perforin. Taken together, the activation and induction of Th1 cells is of important for generation of a powerful cell-mediated immunity. In contrast to the Th1 cells, Th2 cells produce different type of cytokines. After activation, Th2 cells secrete cytokines IL-4, IL-5 and IL-13 and can activate mast cells and eosinophils. Depending on their secreted cytokines, the Th2 cells function mainly to mediate humoral immunity, eradicate helminths and other extracellular parasites. These cells also mediate allergic and atopic manifestations, which is in keeping with findings that Th2-derived cytokines can induce airway hyperreactivity as well as the production of IgE. Both Th1- and Th2-specific cytokines can promote growth or differentiation of their own respective T-cell subset, but additionally might inhibit the development of the opposing subset (Fig. 1). 

 

 

 
 
Study of the Operation BIM Product on the Modulation of the Immune System (Arthrinox)
 
 
 
 
During the last decades, development of specific agents affecting T helper cell subpopulations, i.e., Th1, Th2 and Th17, differentiation has drawn special attention. Many natural products were reported as a good agent for modulating the immune response by regulating of the differentiation of T helper cell subpopulations. These products are potential to be the immunemodulators for treatment of various diseases including infectious diseases, cancers, autoimmune diseases and also arthritis.
 
In this study, we aim to study the immunomodulatory effects of the Operation BIM product. We investigate the possible effect of an Operation BIM product, Arthrinox, on the controlling of T helper cell subpopulation differentiation.
 

Objectives

The objective of this study is to investigate the possible effects of the Operation BIM product Arthrinox on regulation of T helper cell subpopulations. The levels of various cytokines of blood collected from healthy donors before and after taking Operation BIM product (Arthrinox capsule) for 15 days were compared.
 

Study approaches:

1. Study subjects
• 12 healthy volunteers: 6 males and 6 females
 
• Age: 20-55 years old
 
• The recruited volunteers were separated into 2 groups:
 
o Group 1: taking placebo; 6 subjects
 
o Group 2: taking Arthrinox capsule; 6 subjects
 
 
2. Blood collections
Blood (5 ml. using heparin as anti-coagulant) were collected from each subject at day 0. According to their groups, subjects took Arthrinox capsule or placebo (4 capsules/day) everyday for 15 days. Afterwards, blood was collected (5 ml. using heparin as anti-coagulant) for the s econd time at day 16.
 
 
3. Study of the effect of the Arthrinox capsule on the regulation of T helper cell subpopulations
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from the collected blood by using Ficoll-Hypaque gradient centrifugation. PBMCs were in vitro stimulated with or without anti-CD3 monoclonal antibodies (clones OKT3) and cultured for 24 hours at 37oC in a CO2 incubator. The cell cultured supernatant were collected and centrifuged 20,000 rpm, 2 min. The cell free supernatants were separated and stored at -70°C for determination of cytokines.
 
 
Results
The stimulation indexes of various cytokines in subjects taking the Arthrinox capsules and placebo were calculated and compared. By normalization using subjects taking placebo, % enhancement and reduction of subjects taking Arthrinox capsule were shown in Figure below. The results indicate that Arthrinox capsule reduced the production of IL-2 and IL-17 and significantly reduced the prod uction of TNF-a.
 
 
 
 
 
Study of the Operation BIM Product on the Modulation of the Immune System (Diabenox)
 
 
 
 
During the last decades, development of specific agents affecting T helper cell subpopulations, i.e., Th1, Th2 and Th17, differentiation has drawn special attention. Many natural products were reported as a good agent for modulating the immune response by regulating of the differentiation of T helper cell subpopulations. These products are potential to be the immunostimulants for treatment of various diseases including infectious diseases, cancers, autoimmune diseases and also diabetes.
 
In this study, we aim to study the immunomodulatory effects of the Operation BIM product. We investigate the possible effect of the Operation BIM product on the controlling of T helper cell subpopulation differentiation.
 

Objectives

The objective of this study is to investigate the possible effects of the Operation BIM product on regulation of T helper cell subpopulations. The levels of various cytokines of blood collected from healthy donors before and after taking Operation BIM product for 15 days were compared.
 

Study approaches:

1. Study subjects
• 12 healthy volunteers: 7 males and 5 females
 
• Age: 20-50 years old
 
• The recruited volunteers were separated into 2 groups:
 
o Group 1: taking placebo; 6 subjects
 
o Group 2: taking Operation BIM product; 6 subjects
 
 
2. Blood collections
Blood (5 ml. using heparin as anti-coagulant) were collected from each subjects at day 0. According to their group, subjects took Operation BIM product or placebo (4 capsule/day) everyday for 15 days. Afterwards, blood were collected (5 ml. using heparin as anti-coagulant) for the secon d time at day 16.
 
 
3. Study of the effect of the Operation BIM products on the regulation of T helper cell subpopulations
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from the collected blood by using Ficoll-Hypaque gradient centrifugation. PBMCs were in vitro stimulated with or without anti-CD3 monoclonal antibodies (clones OKT3) and cultured for 24 hours at 37oC in a CO2 incubator. The cell cultured supernatant were collected and centrifuged 20,000 rpm, 2 min. The cell free supernatants were separated and stored at -70°C for determination of cytokines.
 
 
4. Determination of T helper cell cytokines
Cytokines in the cell cultured supernatant were determined by Flow cytomixÒ (eBioscience, Inc. San Diego, CA, USA) followed the manufacturer’s protocol. Comparison of the cytokine levels from un-stimulated PBMC and stimulated PBMC in term of Stimulation Index on day 0 and d ay 15 were performed.
 
 
Results
The stimulation indexes of various cytokines in subjects taking the BIM product and placebo were calculated and compared. By normalization using subjects taking placebo, % enhancement and reduction of subjects taking BIM product were shown in Figure below. The results indicates that Operation BIM product reduced the production of TNF-a, IFN-g, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 and IL-17.
 
 
 
 
 
Lab Data of BIM Capsule and BIM Mangosteen Juice
 
 


Decrease of TNF-α, IL-6, and IL-17 lower the severity of inflammation. Remedy for arthritis, SLE, atopic dermatitis. 

 

Decrease of TNF-α and INF-ɣ lower attack on pancrease β-cell, more insulin is secreted, the blood sugar level is lowered, diabetes type-I is improved. Insulin-resistant is also decreased, blood sugar level is lowered, diabetes type-II is improved. 

Decrease of IL-17 lowers the severity of auto-immunity and diabetes.

 
 
 
 

 

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

 

Ref: งานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง เม็ดเลือดขาว Th17 ทำหน้าที่เหมือนวัดซีน

Reference : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20112107

Semin Immunopathol. 2010 Mar;32(1):79-90

 

การเพิ่มขึ้นของ Th1 และ Th17 เพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เนื้องอก และมะเร็ง

Reference : Cancer Immunol Immunother. 2011 Oct ; 60 : 1473-84

 

IL-18 Th17 เพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เนื้องอก และมะเร็ง

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707624/

 

การเพิ่มขึ้นของ Th1, Th9, Th17 และ IL-18 เพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เนื้องอก และมะเร็ง

Reference : Cancer Immunol Immunother. 2011 Oct ; 60 : 1473-84

Oncoimmunology. Mar 1, 2013 ; e 23084

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707624/

 

IL9 เพิ่มขึ้นเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการจัดการกับเซลล์มะเร็ง

Oncoimmunology. Mar 1, 2013 ; e 23084 = http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/onci.23084

 

Synergy between CD8 T Cells and Th1 or Th2 Polarised CD4 T Cells for Adoptive Immunotherapy of Brain Tumours

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063933 (Th1)

 

Rapid Generation of Potent and Tumor-specific Cytotoxic T Lymphocytes by Interleukin 18 Using Dendritic Cells and Natural Killer Cells

http://cancerres.aacrjournals.org/content/60/17/4838

 

Th17 cells promote cytotoxic T cell activation in tumor immunity

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787786/

 

Th9 cells promote antitumor immune responses in vivo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484462/

 

Rapid Generation of Potent and Tumor-specific Cytotoxic T Lymphocytes by Interleukin 18 Using Dendritic Cells and Natural Killer Cells

http://cancerres.aacrjournals.org/content/60/17/4838

 

Ref: งานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ อาการภูมิแพ้ดีขึ้น จาก Th1 เพิ่มขึ้น แล้วไปควบคุม Th2 ให้ลดลง โดยเฉพาะ IL-5

https://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin_5

 

Ref: งานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม TNF-a, IL-6, IL-17 ลดลง อาการอักเสบและการทำลายกระดูกตามข้อจึงลดลง

References :

Immunology and Cell Biology 91,393-401 (July 2013)

Arthritis Research&Therapy 2006, 8(Suppl 2):S3

American Jounal of Pathology Vol167, No.1, July 2005

 

Ref: งานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะ/กรดไหลย้อน IL22 เพิ่มขึ้นป้องกันอาการอักเสบในทางเดินอาหารและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277955/

 

Ref: งานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวาน TNF-a, IFN-g และ IL17 ลดลง อาการเบาหวานทั้ง 2 ประเภทจึงลดลง

Diabetes. 1996 Feb; 45(2) : 183-9 = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8549863

Diabetes Med. 1998 May; 15(5) : 435-6 = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9609368

Immunity. 2008 Oct 17;29(4):628-36. = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848474Ref: งานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาด้านปัญหา Alzheimer The dual roles of cytokines in Alzheimer’s disease: update on interleukins, TNF-α, TGF-β and IFN-γ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4822284/

 

Increased serum levels of interleukin-18, -23 and -17 in Chinese patients with Alzheimer's disease.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138786

 

Interleukin-17 inhibits Adult Hippocampal Neurogenesis

https://www.nature.com/articles/srep07554

 

Study of interleukin-6 production in Alzheimer's disease.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026253

 

Nanoformulated alpha-mangostin ameliorates Alzheimer's disease neuropathology by elevating LDLR expression and accelerating amyloid-beta clearance

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916300529

 

Natural Xanthones from Garcinia mangostana with Multifunctional Activities for the Therapy of Alzheimer's Disease.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038926

 

Heavy metal overload has been linked to serious problems like liver disease and brain disorders like Alzheimer’s disease.

https://thedailyhealth.co.uk/malic-acid-chronic-fatigue-syndrome-00974/

 

 

 

Xanthones are natural substances found in the Genus Garcinia, particularly in mangosteen.

 
Scientific studies, particularly by the scientists of the Thai Mangosteen Research and Development Center (TMRDC) at Asian Phytoceuticals Public Company Limited (APCO) have established the following activities of xanthones :
 
1. Growth inhibition and the ability to kill antibiotic-resistant gram-positive bacteria, the effectiveness equals that of vancomycin.
2. Anti-inflammatory, 3 times as effective as aspirin.
3. Analgesic (pain relieving) and anti-allergy.
4. Anti-oxidant – preventing heart diseases from LDL cholesterol oxidation.
5. Kills breast cancer cells, leukemia cells, liver cancer cells, kidney cancer cells, stomach/intestinal cancer cells, and lung cancer cells (based on laboratory testing).
6. Kill tuberculosis bacterium (based on laboratory testing).
7. Inhibit the propagation of HIV (based on laboratory testing).
8. Increase the phagocytosis, the cellular process of eliminating foreign matters and bacteria.
9. Inhibit cartilage deterioration and increase bone mass (based on laboratory testing)
 
GM-1 is found, by scientists at TMRDC, to be the most active amongst 41 xanthones in mangosteen.
 
References :
1. J. Nat.Prod. 1987 May-June 50(3) 474-8
2. J. Sci. Soc. Thailand, 12(1986) 239-242.
3. Free Radic Res. 2000 Nov;33(5):643-59.
4. Planta Med. 1996 Aug;62(4):381-2
5. Free Radic Res. 1995 Aug;23(2):175-84.
6. J Pharmacol Sci. 2004 May;95(1):33-40.
7. J Med Assoc Thai. 1997 Sep;80 Suppl 1:S149-54.
8. Chem Pharm Bull(Tokyo) 2003 Jul; 51(7):857-9.
9. M.Sc. in Pharmacology Thesis, Chiang Mai University 1998. (Ajchara Chaikaeo)
10. M.Sc. in Organic Chemistry Thesis, Prince of Songkla University 1985.
 
(Wilawan Mahabusarakam)
 
Because of the broad spectrum of pharmacological activities, mangosteen juice containing xanthones have been used, particularly in the United States, to increase the body ability to cope with pain, fever, inflammation, diarrhea, bacterial and viral infection, atherosclerosis, aging, arthritis, mouth ulcer, intestinal ulcer, stomach ulcer and cancer.
 
To obtain a more efficacious formulation than the ordinary mangosteen juice, GM-1 in the capsules is mixed with its synergistic herbal extracts.
 
In the latest studies, scientists at TMRDC have found significant results which shed light on how GM-1 acts on the body system, modulate the immunity and is responsible for the wide spectrum of activities. This led us to believe that GM-1 will help the body to cope not only with the aforementioned physical complaints, but also with Alzheimer, diabetes, osteoporosis, depression and anxiety, Parkinson’s disease, cataract and glaucoma, vertigo, high blood pressure and other auto-immune related diseases.
 
  
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th