Super Hi-Sol

 

การลดไขมันส่วนเกินของสตรี : ด้วยแคลเซียมไฮดรอกซีซิเตรทที่ละลายน้ำได้

จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงศ์, อรวรรณ ภู่ไชยวัฒนานนท์
แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ 10400

รุ่งทิวา การตะวัน, ศรีวราณา ส่งจิตสมบูรณ์
ศูนย์วิจัย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400

การปรับปรุงคุณภาพของไฮดรอกซีซิตริกแอสิด (HCA) ให้สามารถเพิ่มความเพรียวของร่างกายได้อย่างแน่นอน เริ่มด้วยการ สกัด HCA จากผลส้มแขกด้วยกระบวนการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ แล้วปรับให้อยู่ในสูตรซูเปอร์ไฮโซล ซึ่งเป็นเกลือแคลเซียม ละลายน้ำได้ที่มี HCA อยู่ 70% แล้วนำไปบรรจุในซองโดยแต่ละซองมีซูเปอร์ไฮโซลอยู่ 1.65 กรัม (เทียบเท่ากับไฮดรอกซีซิ- ตริกแอสิด 1.15 กรัม) เพื่อใช้ทดลองเพิ่มความเพรียวของสตรีI

สตรีในการทดลอง เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ ม 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 23 คน มีอายุเฉลี่ย 40.00 + 2 ปี รับประทานอาหารที่ให้พลังงาน 1000 แคลอรี่ต่อวัน ตามคำแนะนำและละลายไฮโซลกับน้ำดื่มก่อนอาหารครั้งละซอง วันละ 3 ครั้ง กลุ่มที่สอง มี 19 คน มีอายุเฉลี่ย 35.6+1.8 ปี รับประทานอาหารลักษณะเดียวกัน และละลายยาหลอกกับน้ำดื่มก่อน อาหารครั้งละซองวันละ 3 ครั้ง ก่อนการทดลองกลุ่มแรกมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 69.0+1.2 กก. และกลุ่มที่สองมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 65.5+1.4 ก. ในเวลา 2 เดือน กลุ่มแรกลดน้ำหนักตัวลงได้มากกว่าและรวดเร็วกว่ากลุ่มที่สองอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดระยะ เวลาการทดลอง น้ำหนักที่ลดลงเกิดจากการหายไปของไขมันสะสม ซึ่งเห็นได้จากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของไขมันใต้ผิว หนังบริเวณต้นแขนด้านหน้า บริเวณต้นแขนด้านหลัง บริเวณใต้สะบัก บริเวณเหนือเอว และในกลุ่มแรกเท่านั้นที่เส้นรอบเอว รอบสะโพกและรอบต้นแขนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ระดับคอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอไรด์ , กรดยูริคและกลูโคส ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์ปกติและไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาการทดลอง ผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า ซูเปอร์ไฮโซลสามารถลดไขมัน ส่วนเกินและเพิ่มความเพรียวของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

นำเสนอในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก ครั้งที่ 8 ธันวาคม 2543 จ.พิษณุโลก ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

.........................................................................................................................................

หลักฐานแสดงประสิทธิภาพ ของซูเปอร์ไฮโซล ในการทำให้รูปร่างเพรียวขึ้น

 
ถนัด ฉันจรัสวิชัย , วนกิจ เศรษฐศิริสุขโชติ , เอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์
 
เอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์ อาคารล็อกซเล่ย์ 102 ถนน ณ ระนอง กรุงเทพฯ 10110
 
ในการประเมินประสิทธิภาพของซูเปอร์ไฮโซล (70% ไฮดรอกซี ซิตริก แอสิด ในรูปของเกลือแคลเซียมละลายน้ำได้) เพื่อทำให้รูปร่างเพรียวขึ้น อาสาสมัครสตรี 41 คน อายุ 20-30 ปี ที่มีดัชนีมวลกายเกินกว่า 18 กก./ม 2 ใช้ซองบรรจุซูเปอร์ไฮโซล 1.65 กรัม (เทียบเท่ากับไฮดรอกซี ซิตริก แอสิด 1.15 กรัม) ละลายน้ำดื่มก่อนอาหารครั้งละซองตลอดระยะเวลาของการ ประเมินที่นาน 9 สัปดาห์ อาสาสมัครที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 60 กก. ใช้วันละ 2 ครั้ง ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 60 กก. ใช้วันละ 3 ครั้ง อาสาสมัครทุกคนจะต้องออกกำลังกายสัปดาห์ละครั้ง
 
เมื่อสิ้นสุดระยะ เวลาประเมินผลปรากฎว่าค่าเฉลี่ยของส่วนประกอบ และสัดส่วนของร่างกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญชัดเจนดัง ต่อไปนี้ น้ำหนักตัว 3.6%, ดัชนีมวลกาย 3.6%, ไขมันร่างกาย 5.5%, เส้นรอบต้นแขนซ้าย 7.7%, เส้นรอบต้นแขนขวา 6.9% , เส้นรอบอก 2.6%, เส้นรอบใต้อก 3.6%, เส้นรอบเอว 4.1%, เส้นรอบหน้าท้อง 4.3%, เส้นรอบสะโพก 5.2%, เส้นรอบต้นขาซ้าย 4.5%, เส้นรอบต้นขาขวา 5.5%
 
ตลอดระยะเวลาการประเมินผล ไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับอาสาสมัครเลย ทำให้สรุปได้ว่าซูเปอร์- ไฮโซลสามารถใช้ทำให้ร่างกายเพรียวขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง
 
นำเสนอในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก ครั้งที่ 8 ธันวาคม 2543 จ.พิษณุโลก ประเทศไทย

 

.........................................................................................................................................

Cosmoprof Asia 2005 วันที่ 9–11 พ.ย. 2548

Hong Kong Convention & Exhibition Centre ฮ่องกง
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โกลด์เชพ เอ็กซ์ตร้าพลัส เชพ เฟิร์มมิ่งโลชั่น
 
 
 
23 rd Guangzhou International Beauty Festival
9 – 12 กันยายน 2548 เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
สาธิตการนวดลดรอบเอวด้วยโกลด์เชพ เอ็กซ์ตร้าพลัส เชพ เฟิร์มมิ่งโลชั่นใน 1 ชม.
 
สาธิตการนวดลดต้นแขนด้วยโกลด์เชพ โลชั่นใน 15 นาที รอบต้นแขนลดลงได้ 1-2 ซม.
 
ชาวจีนให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์โกลด์เชพเป็นอย่างมาก
 

รอบเอวลดลงสูงสุด 8 ซม. ใน 1 ชม.

นางแบบจีนดีใจมากกับรอบเอวที่ลดลงได้ทันที 7 ซม. ใน 1 ชม.

 
 
 
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดสู่ทวีปยุโรป โดยแนะนำ Gold Shape Firming Cream & Lotion สำหรับผู้ที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินทั่วเรือนร่าง ในงาน 17 th International Exhibition of Natural Product SANA 2005 , Bologna, Italy โดย therapist ชาวอิตาลี ได้เข้าร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพครีม ด้วยการนวดครีมให้อาสาสมัครผู้เข้าชมงาน ผลปรากฏว่า รอบเอวลดลงได้ 5 ซม. ใน 1 ชั่วโมง
 
  
 
 

Natural Product Expo Asia 2005 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2548

Hong Kong Convention & Exhibition Centre ฮ่องกง
 

 
 
 
1 ธันวาคม ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา บรรยายในหัวข้อ A Novel Slimming Cream Made from Edible Plant Extracts และ ชมการแข่งขันนวดลดรอบเอวด้วยโลชั่นโกลด์เชพ 2 เตียง ระหว่างทีมไทยและทีมฮ่องกงผลปรากฎว่า รอบเอวลดลง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ใน 1 ชั่วโมง
 

- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โกลด์เชพ เอ็กซ์ตร้าพลัส เชพ เฟิร์มมิ่งโลชั่น
- Miss Hong Kong ได้รับเชิญขึ้นมาเล่าประสบการณ์ประทับใจในการใช้ โกลด์เชพ เอ็กซ์ตร้า พลัส เชพ เฟิร์มมิ่งโลชั่น
 
มีผู้เข้าฟังการบรรยายและให้ความสนใจอย่างมาก เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ได้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์
 
 

7 มีนาคม 2549 13.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรม Nagoya Hilton เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น
 
ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ได้รับเกียรติไปบรรยายในหัวข้อ สารสกัดจากพืชธรรมชาติ สูตร สลิมเซฟ จัดโดย บริษัท Global Beauty ซึ่งเป็น Distributor ผลิตภัณฑ์โกลด์เชพ ในประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน
 
 
หลังจากนั้นเป็นการนวดลดรอบเอวด้วยโกลด์เชพ 20 เตียง ในเวลา 40 นาที โดยตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ( โลชั่น 1 ขวด / มือนวด 1 คน / 1 เตียง ใน 40 นาที) ซึ่งมีการบันทึกภาพทางสื่อทีวีและสิ่งพิมพ์ ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก
 
ผลปรากฎว่า รอบเอวลดลงสูงสุด 8 ซม. ใน 40 นาที รอบเอวลดลงเฉลี่ย 5 ซม. จึงมีการกำหนดว่า จะจัดให้มีการแข่งขัน นวดลดรอบเอวแบบนี้อีก ในเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นต่อไป
 
 
Ms.Tamaoki ประธานบริหาร Global Beauty ถ่ายรูปร่วมกับ ศ.ดร. พิเชษฐ์ และผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันรอบเอวลดสูงสุด 8 ซม. ใน 40 นาที
 
 
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการขยาย ตลาดไปยังประเทศเยอรมัน โดยการแนะนำสินค้า Gold Shape Firming Cream&Lotion พร้อมกับการสาธิต ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย การนวดลดรอบเอว ในงาน Beauty International 2006 ที่ประเทศเยอรมัน
 
 
      
 
 

Cosmoprof 2006, ประเทศอิตาลี 7-10 เมษายน 2549

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดต่างประเทศในยุโรป โดยการแนะนำและสาธิตผลิตภัณฑ์ลด ส่วนเกิน “Gold Shape Extra Plus Shape Firming Cream” ในงาน Cosmoprof 2006 ประเทศอิตาลี ภายในงานมีนักธุรกิจต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวอิตาลี เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ให้ความสนใจและขอเป็น ตัวแทนจำหน่าย เพราะประทับใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดรอบเอวสาวอิตาลีได้ถึง 6 เซนติเมตร หลัง จากนวดด้วยครีมโกลด์เชพ 1 ชั่วโมง
 
  
 
 
 
 
 

การแข่งขันลดรอบเอวนานาชาติ 15 เตียง
International Competition in Waistline Reduction ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวทีกลาง ห้องแพลนนารีฮอลล์

กิจกรรมในงาน Health, Beauty and Diet Festival 2006
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2549 เวลา 14.00–15.30 น.
 
 

Dancers เต้นโชว์ ถือธงของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

และอธิบายว่าเมื่อลดลงแล้ว ไขมันหายไปไหน และจะกลับมาใหม่หรือไม่

 

    

นวดลดรอบเอวใน 1 ชั่วโมงด้วย โกลด์เชพ เอ็กซ์ตร้าพลัส เชพ เฟิร์มมิ่งครีม

 

สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และอธิบายว่าเมื่อลดลงแล้ว ไขมันหายไปไหน และจะกลับมาใหม่หรือไม่

ภาพหมู่ผู้บริหารมอบรางวัลชนะ 1–3 แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 


 

อันดับ 1  ได้แก่ตัวแทนจากประเทศไทย อ.แกลง จ.ระยอง รอบเอวลดลงสูงสุด 11 ซม . (13.3 %) ใน 1 ชั่วโมง (รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่)
 
อันดับ 2  ได้แก่ตัวแทนจากประเทศไทย อ.เมือง จ.ตาก รอบเอวลดลงสูงสุด 8 ซม. (10.4%) ใน 1 ชั่วโมง
 
อันดับ 3  ได้แก่ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น รอบเอวลดลงสูงสุด 9.5 ซม. (9.1 %) ใน 1 ชั่วโมง
 
เชิญผู้บริหารมอบรางวัลพิเศษให้กับตัวแทนต่างประเทศที่รอบเอวลดลงสูงที่สุด ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศและผู้บริหาร
(จากซ้ายไปขวา ตัวแทนจากประเทศไต้หวัน โรมาเนีย ญี่ปุ่น ศ.ดร. พิเชษฐ์ รัสเซีย ฮ่องกง เกาหลี)
 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศและผู้บริหาร
(จากซ้ายไปขวา ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น ศ.ดร.พิเชษฐ์ และตัวแทนจากตะวันออกกลาง)
 
 
พิธีกรในงาน ซินดี้ - สิรินยา บิชอพ รับของที่ระลึกจาก ศ.ดร. พิเชษฐ์
 
 
 

Beauty 6 Expo ประเทศมาเลเซีย 6 - 9 ตุลาคม 2549

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ได้รับเชิญบรรยายในเรื่อง สารสกัดจากพืชธรรมชาติ SlimSAFE:สลิมเซฟ
 
 
  
การสาธิตนวดลดรอบเอวด้วย สลิมเซฟ บนเวที รอบเอวลดลงได้ทันทีใน 1 ชั่วโมง
 
 
วัดรอบเอว
 
 

การสาธิตนวดลดรอบเอวด้วยโกลด์เชพ อาสาสมัครรอบเอวลดลงสูงสุด 10 ซม.


อาสาสมัครรอบเอวลดลงสูงสุด 5 ซม.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th