คณะนักวิจัย Operation BIM ของศูนย์วิจัยมังคุดไทย

 

 

 
         

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

 

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

 

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

 

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

 

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย
(แย้มนิยม)


 

 

 

 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th