รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

 

 

รศ.ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม

 

ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

 

ประวัติการศึกษา

2526    วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2529    วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2536    Ph.D. Organic Chemistry University of Sydney, Australia

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เคมีอินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย :

1. Antimalarial substances derived from mangosteen

2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด

3. องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นเถาวัลย์เปรียงและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน

4. องค์ประกอบทางเคมีจากยางชะมวงและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน

5. องค์ประกอบทางเคมีจากใบกระ ดูกไก่

6. องค์ประกอบทางเคมีจากต้นยอป่า

7. องค์ประกอบทางเคมีจากใบมะม่วงป่าและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน

8. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและดอกมะพูด

9. องค์ประกอบทางเคมีจากรากติ้วเกลี้ยง

 

ผลงานทางวิชาการ

1. Hutadilok Towatana, N., Chaiyamuttii, P., Panthong, K., Mahabusarakam, W. and Rukachaisirikul V.

“Antioxidative and free radical scavenging activities of some plants used in Thai folk medicine” Pharm. Bio. 2006, 44, 221-228.

 

2. Mahabusarakam, W., Kuaha, K., Prapon, W. and Taylor, W.C.

“Prenylated xanthones as Potential antiplasmodial substances from mangostin” Planta Med 2006, 72, 912-916.

 

3. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit S., W.C. Taylor. 2006. Phenolic Compounds from the flowers of Garcinia dulcis. Phytochemistry, 67, 464-469

 

4. Mahabusarakam, W., Nuangnaowarat, W. and Taylor, W.C., 2006,

Xanthone derivatives from Cratoxylum cochinchinense roots. Phytochemistry 67, 470-474

 

5. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S., W.C., Taylor. 2005. Phenolic compounds from the fruit of Garcinia dulcis. Phytochemistry 66, 2368-2375.

 

6. Mahabusarakam, W., Chairerk, P. and W.C. Taylor.. 2005

Xanthones from Garcinia cowa Roxb. Latex. Phytochemistry, 66: 1148-1153

 

7. Mahabusarakam, W., Deachathai, S., Phongpaichit, S., Chansakul, J. and W.C.Taylor. 2004.

A Benzil and Isoflavone derivatives from Derris scandens Benth. Phytochemistry 65: 1185-1191.

 

8. Mahabusarakam, W., Proudfoot, J. and Croft, K. 2000.

Inhibition of Lipoprotein Oxidation by Prenylated Xanthones Derived from Mangostin. Free. Rad. Res. 33: 643-659.

 

9. Lu X.Z., Hasmeda, M., Mahabusarakam, W., Ternai, B., Ternai, P.C. and Polya, G.M. 1998.

Inhibition of eukaryote protein Kinases and of a Cyclic Nucleotide-binding Phosphatase by Prenylated Xanthones. Chemica-Biological Interactions 114: 121-140.

 

10. Mahabusarakam, W., Pakawatachai, C., Wiriyachitra P., Taylor, W.C., Skelton, B.W., and White, A.H. 1998.

Bicyclomangostin : a New Acid-Catalysed Cyclization Product from Mangostin. Aust.J.Chem. 51: 249-254.

 

11. Tuntiwachwuttikul, P., Pancharoen, O., Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P.,

Taylor, W.C., Bubb, WA and Towers, G.H.N. 1997.

A Triterpenoid Saponin from Maesa ramentacea, Phytochemistry 44: 491-495.

 

12. Mahabusarakam, W., Panthong, A., and Kunanusorn, P., 1994.

Screening of Antiinflammatory Activity and Anagelsic Effect of Chemicals from Maesa ramentacea Songklanakarin J.Sci. Technol. 16(3): 277-278.

 

13. Mahabusarakam, W., Towers, G.H.N., Tuntiwachwuttikul, P., and Wiriyachita, P. 1990.

Piscicidal Triterpenoid Saponins of the Pericarps of Sapindus emarginatus. J.Sci.Soc. Thailand 16: 187-189

 

14. Chiayvaresajja, S., Maxwell, J.F., Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Towers, G.H.N. 1987.

Thai Piscicidal Plants. J.Sci.Soc. Thailand 13: 29-45.

 

15. Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Taylor, W.C. 1987.

Chemical Constituents of Garcinia mangostana Lin. J.Nat.Prod. 50: 474-478.

 

16. Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Phongpichit, S. 1986. Antibacterial Activities of Chemical Constituents from Garcinia mangostana Linn. J.Sci.Soc. Thailand 12: 239-242.

 

17. Mahabusarakam, W., Phongpichit, S., and Wiriyachitra, P., “Screening of Antifungal Activity of Chemicals from Garcinia mangostana”, Songklanakarin J.Sci. and Technol., 1983, 5(4): 341-342.

 

18. Mahabusarakam, W., Phongpichit, S., Jansakul, C. and Wiriyachitra, P. 1983. Screening of Antibacterial Activity of Chemicals from Garcinia mangostana. Songklanakarin J. Sci. Technol. 5(4):337-340.

 

 

 

 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th